Online dienstverlening 2016

Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak tegen lagere kosten. Voor veel mensen is het bovendien vanzelfsprekend om relatief eenvoudige administratieve zaken digitaal af te handelen. UWV biedt dan ook steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. En zij maken daarvan steeds vaker gebruik. UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van meestbezochte (semi)overheidssites. Onze website werk.nl kreeg in de eerste 8 maanden van 2016 ruim 25 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 3,1 miljoen keer per maand. In de eerste 8 maanden van 2016 kreeg uwv.nl 32,7 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld ruim 4 miljoen bezoeken per maand. Het Mijn UWV‑portaal trok 16,8 miljoen bezoeken. In de eerste 8 maanden van 2016 was werk.nl 97,8% beschikbaar. Onbeschikbaarheid wordt grotendeels veroorzaakt door gepland technisch en functioneel onderhoud, dat in weekenden plaatsvindt. Hierover worden gebruikers vooraf geïnformeerd. Op 11 juni hebben sommige klanten door een verstoring in het mailverkeer buitensporig veel e‑mails ontvangen. Dit was een incident dat relatief weinig mensen heeft geraakt, maar voor hen was het wel storend. Na het weekend is het incident opgelost en hebben de betreffende klanten op dinsdag 14 juni hierover een excuus‑e‑mail ontvangen.

In de eerste 8 maanden van 2016 was uwv.nl gemiddeld 99,3% beschikbaar. In de eerste 2 maanden was er sprake van verstoringen in de Mijn UWV‑omgeving. Oorzaak was de grote drukte bij het online invullen van de inkomstenopgave. Nieuwe WW’ers moeten deze als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) sinds 1 juli 2015 aan het begin van iedere maand invullen. Achter deze functionaliteit gaat een complexe keten schuil, die de eerste dagen van de maand te maken heeft met een hoge piekbelasting. Begin februari is een crisisteam gestart dat ervoor moet zorgen dat deze keten, en daarmee het online invullen van de inkomstenopgave, structureel stabieler wordt. We hebben eerder al een aantal kortetermijnmaatregelen getroffen. Zo hebben we de inkomstenopgave op uwv.nl beter vindbaar gemaakt, en de informatie verbeterd. Verder zorgen we ervoor dat bepaalde applicaties tijdens de piekbelasting zijn uitgeschakeld en voeren we de 4 dagen vóór en de 4 dagen na de eerste dag van de maand geen wijzigingen in de systemen door. Vanaf maart hebben zich geen grote verstoringen meer voorgedaan.