Online dienstverlening aan werkgevers 2016

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van onze online dienstverlening. Op werk.nl kunnen werkgevers vacatures publiceren en zelf cv’s zoeken in de cv‑bank. Ook kunnen ze op de site een eigen beveiligde Mijn Werkomgeving aanmaken. In de eerste 8 maanden van 2016 werd deze omgeving maandelijks gemiddeld 60.000 keer bezocht, via gemiddeld 6.000 werkgeversaccounts. Werkgevers bekeken per maand gemiddeld 1,3 miljoen keer een cv. Sinds november 2015 kunnen werkgevers via het werkgeversportaal op uwv.nl zelf nagaan of een sollicitant of werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister. Sinds half februari 2016 kunnen werkgevers met een digitale regelhulp snel zien of zij recht hebben op premiekorting als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op het werkgeversportaal op uwv.nl kunnen werkgevers relevante informatie vinden over de wetten die UWV uitvoert. Het is ook mogelijk steeds meer diensten digitaal af te nemen. Zo kunnen werkgevers onder andere hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen online doen via de Verzuimmelder en Digipoort. De Verzuimmelder is bedoeld voor kleinere aantallen meldingen, Digipoort voor grotere aantallen meldingen van werkgevers. Inmiddels zijn er 97.800 werkgeveraccounts voor het werkgeversportaal (eind 2015: 83.000), op Digipoort zijn 49.500 werkgevers aangesloten (eind 2015: 47.000).

Sinds april 2016 kunnen eigenrisicodragers voor de WGA of de WW de documenten die ze van UWV ontvangen bekijken via een account op het werkgeversportaal. Het gaat om beslissingen, financiële documenten en risico‑overzichten. Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen ook de betaalstatus van de facturen inzien; eigenrisicodragers voor de WW kunnen dat sinds mei 2016.

Werkgevers hebben online meer dan 4 miljoen contactmomenten met UWV per jaar, en voeren online meer dan 600.000 transacties uit. In 2017 zetten we grote stappen om alle diensten digitaal aan te kunnen bieden. We voeren daarom diverse projecten uit om de werkprocessen verder te automatiseren en om de dienstverlening verder te verbeteren. We gaan bijvoorbeeld grote werkgevers en intermediairs via Digipoort meer diensten op het gebied van de Ziektewet en de Wazo aanbieden. Het gaat hier om 2% van de werkgevers, die 70% van alle werknemers in Nederland in dienst hebben. Doel is dat meer transacties digitaal kunnen verlopen. Het gaat om een potentiële berichtenstroom van 1,3 miljoen documenten op jaarbasis. We hebben in 2016 de nodige voorbereidingen getroffen. Zo hebben we in maart 2016 een globale impactanalyse afgerond en binnen de Community Softwareontwikkeling (CSO) van het team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst een platform ingericht om softwarebouwers te informeren over de laatste ontwikkelingen rond Digipoort. Op het werkgeverportaal hebben we gezorgd voor nieuwe functionaliteiten. Werkgevers kunnen sinds juni 2016 bijvoorbeeld het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak inzien op loonheffingsnummer en op burgerservicenummer. Kleine werkgevers, met 1 tot 50 werknemers, maken 98% uit van de 350.000 werkgevers in Nederland. We hebben voorbereidingen getroffen om in het laatste kwartaal van 2016 voor hen de autorisatiemogelijkheden te verbeteren, Ziektewet‑specificaties online beschikbaar te stellen en onze notificatieservice uit te breiden. Om verder te kunnen groeien is verhoging van het beveiligingsniveau door aansluiting op e‑herkenning wel een vereiste.