Crisisorganisatie UWV 2016

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De crisisteams worden ondersteund door supportteams. De teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat doelmatig, adequaat en effectief op te treden in crisissituaties. In de eerste 8 maanden van 2016 heeft er in 3 districten een training plaatsgevonden. In juli is door leden van de centrale crisisorganisatie een bedrijfsbezoek aan luchthaven Schiphol gebracht en is kennis en ervaring op het gebied van crisismanagement en bedrijfscontinuïteit uitgewisseld.

Na het eerste in 2015 opgeleverde ketencalamiteitenplan zijn in de eerste 8 maanden van 2016 15 ketencalamiteitenplannen opgeleverd. Deze plannen beschrijven de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Per proces is een ketenburgemeester benoemd die eindverantwoordelijk is voor de gevolgen voor het bedrijfsproces. Het aantal te realiseren plannen bedraagt in totaal 17 in plaats van de in het Viermaandenverslag genoemde 18 plannen. Aan afronding en onderhoud van deze plannen wordt door de ketenburgemeesters samen met de Informatievoorzieningsfunctie (IV)‑regisseurs verdere invulling gegeven.

De crisisorganisatie op centraal niveau is in de eerste 8 maanden een aantal keren bij elkaar geweest om de eerdere verstoring rond de inkomstenopgave voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) verder op te lossen. Deze verantwoordelijkheid is inmiddels overgedragen aan de staande organisatie.