Doelmatige uitvoerder 2016

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 8 maanden van 2016 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.136 miljoen. Dat is 6,7% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2015 € 401 miljoen gerealiseerd. In de periode 2016‒2018 moeten we nog eens € 88 miljoen bezuinigen.

Onze reguliere uitvoeringskosten (het bedrag exclusief bijzondere lasten, project- en frictiekosten) in de eerste 8 maanden van 2016 zijn met € 1.071,2 miljoen vrijwel gelijk aan die in de eerste 8 maanden van 2015. Over de eerste 8 maanden van 2016 is een budgetonderschrijding van € 21,6 miljoen gerealiseerd (2,0%).