WIA-beoordelingen 2016

Sinds het vierde kwartaal 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. Deze toename is op het conto te schrijven van 2 groepen: zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. Waarom het aantal aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband toeneemt, is vooralsnog onduidelijk. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van deze groep ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers pas bij de WIA‑aanvraag. De toename van het aantal WIA‑aanvragen voor zieke WW’ers is het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen. We hebben in de eerste 8 maanden van 2016 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in de eerste 8 maanden van 2015 (34.000 tegenover 32.400).