Integrale activering Wajongers 2016

De komende jaren completeren we ons overzicht van Wajongers met arbeidsvermogen. Daarvoor roepen we van 2015 tot 2018 alle Wajongers met arbeidsvermogen die een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) ontvangen en die niet werken of op het moment van herindeling al actieve dienstverlening van UWV krijgen, op voor een startgesprek om te kijken wat hun afstand is tot de arbeidsmarkt. We bekijken dan ook wat ervoor nodig is om ze bemiddelbaar te maken.

Tot en met augustus 2016 zijn bijna 110.000 oWajongers heringedeeld op arbeidsvermogen. Alle Wajongers met arbeidsvermogen worden overgedragen aan UWV Werkbedrijf. Tot en met augustus 2016 is dat voor 42.000 van hen gebeurd. Van deze oWajongers komen er 15.000 in aanmerking voor een startgesprek en eventuele verdere dienstverlening. De afspraak is dat de oWajongers met arbeidsvermogen die al werken of die reeds actieve dienstverlening ontvangen wel worden overgedragen, maar dat er voor hen geen verdere activiteiten worden opgestart. Dit geldt voor 27.000 (64%) van de oWajongers.

De Wajongers worden zo veel mogelijk in de volgorde van de herindeling opgeroepen, dus van jong naar ouder. Tot en met augustus 2016 hebben we bijna 12.000 startgesprekken gevoerd. Het kan, zoals verwacht, een uitdaging zijn om met de doelgroep in contact te komen. Een van de problemen is dat UWV geconfronteerd wordt met Wajongers die reeds gemaakte afspraken op het laatste moment annuleren of zonder bericht niet verschijnen op de afspraak.

Uitkomst van de in de eerste 8 maanden van 2016 gehouden startgesprekken is dat 9% van de Wajongers klaar is voor een baanaanbod, 70% geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt moet worden en 21% afziet van dienstverlening. Eind augustus hadden we ruim 7.600 klantprofielen opgesteld (voor de Wajongers die afzien van dienstverlening doen we dat niet). Omdat we de komende maanden de oudere leeftijdscohorten oproepen, verwachten we dat, naarmate de tijd verstrijkt, het percentage Wajongers dat direct klaar is voor een baanaanbod zal afnemen en dat meer Wajongers zullen afzien van dienstverlening.

Alle niet‑werkende oWajongers uit de doelgroep die ondersteuning willen, geven we deze zo veel mogelijk. Van 2015 tot 2019 is hiervoor € 95 miljoen beschikbaar. Voor de ondersteuning van de Wajongers zijn regionale plannen gemaakt, waarbij we zo veel mogelijk samenwerking met sociale partners zoeken. Deze dienstverlening maakt deel uit van de dienstverlening ten behoeve van de banenafspraak. Naast de regionale plannen wordt er ook dienstverlening door UWV zelf ingezet en ingekochte dienstverlening. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn ruim 1.200 re‑integratietrajecten ingekocht. Deze lopen vrijwel allemaal nog door. De hiermee gepaard gaande meerjarige verplichtingen bedragen € 4,5 miljoen. Omdat een re‑integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Eind augustus 2016 hadden we, sinds de start van het project, 356 Wajongers uit de doelgroep geplaatst.