Social media 2016

In de contacten met onze klanten nemen social media een steeds grotere plaats in. UWV communiceert dagelijks zowel proactief als reactief met klanten en stakeholders via verschillende kanalen: Twitter, LinkedIn, YouTube, het UWV‑forum voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Perspectief en zwangerschapsfora. Klanten gebruiken zelf, naast Facebook en diverse fora, vooral Twitter om vragen te stellen aan ons webcareteam en om landelijke of regionale initiatieven en nieuwsfeiten rond UWV te delen of te becommentariëren.

Sinds eind juni loopt een pilot met een officiële UWV Facebookpagina, die in eerste instantie op werkzoekenden is gericht. Op deze Facebookpagina kunnen klanten met elkaar en met UWV van gedachten wisselen, en delen we actief informatie met hen. Die informatie proberen we specifiek aan te passen aan bijvoorbeeld de meestgestelde vragen van dat moment, en aan belangrijke momenten in de maand zoals de inkomstenopgaves of in het jaar zoals vakantieperiodes. Ook bestaat de mogelijkheid om vragen aan UWV te stellen, die vervolgens door ons webcareteam worden beantwoord via openbare of privéberichten. De eerste ervaringen laten zien dat werkzoekenden via Facebook vooral de dienstverlenende content waarderen, zoals informatie over webinars, sollicitatietips en andere (werk)informatie. De Facebookpagina heeft een positief effect op de manier waarop mensen tegen UWV aankijken: de afgelopen maanden is het negatieve sentiment op Facebook duidelijk afgenomen.

De afgelopen maanden heeft UWV goed gescoord op social media met het bemiddelingsinitiatief #jouwbaan, waarbij we via Twitter 1 dag als recruiter hebben opgetreden en werkgevers en werknemers aan elkaar hebben gelinkt. Bij de werving van 130 nieuwe trainees voor UWV meldden zich 2 keer zo veel kandidaten nadat we advertenties op Facebook zetten.