Aantrekkelijk werkgeverschap 2016

We nemen goed werkgeverschap serieus. We bevorderen dat UWV‑medewerkers zich blijven ontwikkelen en bieden hen de kans om intern door te stromen. Maar soms hebben we (specialistische) kennis en ervaring nodig die intern niet voorhanden is. Voor een gezonde organisatie is bovendien ook nieuw bloed nodig. We willen niet alleen gebruikmaken van de kennis en ervaring binnen de organisatie maar ook actief jongere medewerkers aantrekken.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 595 nieuwe medewerkers aangenomen, 302 van hen zijn jonger dan 35 jaar (51% van de nieuwe instroom). We blijven actief werven op jongere medewerkers en werken mee aan het ondersteunen van initiatieven die dat bevorderen. Zo bieden we in het kader van de aanpak van de jeugdwerkloosheid ook dit jaar weer 130 net afgestudeerde jongeren de kans op een vliegende start van hun carrière: in augustus zijn we gestart met de werving van deze trainees.