Uitstroom uit de Ziektewet 2016

Vangnetcategorie

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Zwangerschap

50.100

49.300

Uitzendkrachten

19.800

16.300

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

5.400

5.300

Ontslag (einde dienstverband)

24.500

24.000

Zieke werklozen

56.800

58.800

Vrijwillig verzekerden

3.800

3.700

Overig

28.400

25.600

   

Totaal

188.800

183.000

In de eerste 8 maanden van 2016 werden bijna 3% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in dezelfde periode in 2015 (188.800 respectievelijk 183.000). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.