Nieuwe uitkeringen 2016

 

2016

2015

%

 

t/m augustus

t/m augustus

 

WW

334.200

 

390.300

 

-14%

Arbeidsongeschiktheidswetten

29.600

 

27.400

 

8%

WIA

26.300

 

23.200

 

13%

WGA

 

19.900

 

17.600

13%

IVA

 

6.400

 

5.600

14%

WAO

500

 

700

 

-26%

WAZ

*0

 

*100

  

Wajong

2.800

 

3.400

 

-18%

oWajong

 

700

 

800

-13%

Wajong 2010

 

600

 

1.800

-63%

Wajong 2015

 

1.500

 

800

86%

Ziektewet**

144.900

 

132.000

 

10%

Wazo

92.000

 

89.000

 

3%

      

Totaal

600.700

 

638.700

 

-6%

  • *Getallen in deze tabel worden afgerond op honderdtallen. In de eerste 8 maanden van 2016 werden 48 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend, in dezelfde periode in 2015 waren het er 60. Dat is een afname van 20%.
  • **Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2016 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.