Beëindigde uitkeringen 2016

 

2016

2015

%

 

t/m augustus

t/m augustus

 

WW

353.500

 

411.600

 

-14%

Arbeidsongeschiktheidswetten

28.200

 

35.100

 

-20%

WIA

10.100

 

10.500

 

-4%

WGA

 

6.100

 

6.600

-6%

IVA

 

4.000

 

3.900

1%

WAO

13.300

 

18.800

 

-29%

WAZ

900

 

1.400

 

-34%

Wajong

3.900

 

4.400

 

-11%

oWajong

 

2.700

 

3.000

-12%

Wajong 2010

 

1.200

 

1.400

-10%

Wajong 2015

 

*0

 

*0

 

Ziektewet**

188.800

 

183.900

 

3%

Wazo

91.300

 

90.000

 

1%

      

Totaal

661.800

 

720.600

 

-8%

  • *Getallen in deze tabel worden afgerond op honderdtallen. In de eerste 8 maanden van 2016 werden 37 nieuwe Wajong 2015-uitkeringen beëindigd, in dezelfde periode in 2015 waren het er 11. Dat is een toename van 145%.
  • **Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2016 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.