Lopende uitkeringen 2016

   

%

    

WW

426.600

 

419.600

 

2%

Arbeidsongeschiktheidswetten

810.300

 

812.900

 

0%

WIA

246.000

 

222.600

 

11%

WGA

 

165.600

 

153.600

8%

IVA

 

80.400

 

69.000

16%

WAO

302.300

 

324.800

 

-7%

WAZ

14.200

 

15.800

 

-10%

Wajong

247.800

 

249.700

 

-1%

oWajong

 

178.600

 

181.700

-2%

Wajong 2010

 

66.500

 

67.200

-1%

Wajong 2015

 

2.700

 

800

238%

Ziektewet*

89.200

 

87.900

 

2%

Wazo

40.100

 

39.700

 

1%

      

Totaal

1.366.200

 

1.360.100

 

0%

  • *Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2016 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

UWV betaalde in de eerste 8 maanden van 2016 een bedrag van € 14,5 miljard aan uitkeringen (eerste 8 maanden van 2015: € 15,2 miljard).