Resultaten extra dienstverlening voor 50‑plussers 2016

 

Raming

Resultaat

Verschil

 

2016 t/m augustus

2016 t/m augustus

 

Instroom deelnemers netwerktrainingen

19.262

21.725

12,8%

Instroom deelnemers individuele begeleiding

2.858

2.081

-27,2%

Deelnemers inspiratiedagen werkzoekenden

4.400

4.327

-1,6%

Verstrekte scholingsvouchers

4.065

6.637

63,3%

Verstrekte plaatsingsfees

7.327

5.634

-23,1%

Dankzij extra budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunnen we werklozen van 50 jaar of ouder die langer dan 3 maanden werkloos zijn, bij hun zoektocht naar werk extra ondersteunen in de vorm van netwerktrainingen, inspiratiedagen of individuele begeleiding. Daarnaast kunnen oudere werkzoekenden een scholingsvoucher van maximaal € 1.000 aanvragen waarmee ze een opleiding kunnen bekostigen als er uitzicht is op werk. Private intermediairs zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus die 50‑plussers aan het werk helpen, kunnen een plaatsingsfee aanvragen. Deze subsidie kan oplopen tot een maximum van € 1.500. De bestaande afspraken met het ministerie van SZW over de intensieve dienstverlening aan 50‑plussers blijven tijdens de invoering van het nieuwe dienstverleningsmodel WW van kracht, tot 1 oktober 2016. De tabel toont het gebruik van deze instrumenten.

In de eerste 8 maanden van 2016 vonden 33.600 50‑plussers werk.