Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2016

 

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

3.136

3.657

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

2.196

2.734

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

846

801

Klant heeft afgezien van uitkering

1

9

Klant heeft zelf andere baan gevonden

93

113

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Niet alle langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

In de eerste 8 maanden van 2016 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 3.136 aanbiedingen van een passend werkaanbod, dat zijn er minder dan gepland. We sturen erop dat het aantal passende werkaanboden de komende maanden zal toenemen. 70% van de werkzoekenden is aangenomen op een uitgezochte vacature.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in de eerste 8 maanden van 2016 in 99 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet. In dezelfde periode in 2015 deden we dat 24 keer.