Voorkomen van instroom in de WIA 2016

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2016

2016

2015

  

t/m augustus

 

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen

65 dagen

55 dagen

56 dagen

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar (voorlopig)

20,0%

20,3%

20,3%

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers. We focussen ons op de herstelbegeleiding van vangnetters, om waar mogelijk te voorkomen dat ze de WIA instromen.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet‑jaar uitstromen. Met de tweede score meten we het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet‑jaar.

We hebben voorbereidingen getroffen voor 2 pilots waarin we verschillende vormen van werken met taakdelegatie gaan testen. In de ene pilot wordt niet uitgegaan van medische gegevens; hierbij verzorgen medewerkers verzuimbeheersing van UWV zelfstandig de begeleiding van mensen met een Ziektewet‑uitkering. In de tweede pilot wordt wel uitgegaan van medische gegevens. Hierbij begeleiden medewerkers verzuimbeheersing de klant onder supervisie van de verzekeringsarts. Beide pilots starten in het najaar van 2016.