Ingekochte re‑integratietrajecten 2016

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

t/m augustus

     

WAO

286

490

549

605

735

929

Ziektewet

6.039

11.497

13.841

10.791

9.267

4.743

oWajong/nWajong

7.181

10.196

11.595

10.594

8.977

8.654

WIA

3.039

4.553

5.411

4.790

4.219

2.041

       

Totaal

16.545

26.736

31.396

26.780

23.198

16.367

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening inkopen bij re‑integratiebedrijven. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 16.545 re‑integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen in de eerste 8 maanden van 2016 € 52,9 miljoen. Dit is ruim binnen het tijdsevenredige budget van € 66,0 miljoen. Met name het aantal trajecten dat we inkopen voor mensen met een Ziektewet‑uitkering is veel lager dan in 2015. We verwachten dan ook dat het budget voor de inkoop van re‑integratiedienstverlening in 2016 niet volledig zal worden uitgenut.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in de eerste 8 maanden van 2016 € 53,3 miljoen en bleven daarmee binnen het tijdsevenredige budget hiervoor van € 54,0 miljoen (aangepast budget als gevolg van loon- en prijsbijstellingen).