Aantal Suwinet‑bevragingen 2016

Soort bericht

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Arbeidsverleden (burgers)

4.338.641

2.808.876

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

34.276.106

33.820.516

   

Totaal

38.614.747

36.629.392

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem regelt dat deze overheidsorganisaties daarbij alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.