Belangrijkste gegevensafnemers 2016

 

Afgenomen
gegevens
2016 t/m augustus

Afgenomen
gegevens
2015 t/m augustus

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

215.049.185

267.219.890

UWV intern

155.424.414

164.914.191

Centraal Bureau voor de Statistiek

156.971.367

158.669.437

Sociale Verzekeringsbank

132.603.982

141.660.122

Pensioenfondsen

70.630.065

48.509.610

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

8.581.155

12.288.433

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

131.866.511

138.139.063

UWV intern

23.516.316

16.518.586

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

6.027.115

7.710.170

Belastingdienst (PGA)

5.125.619

108.274.408

Deurwaarders

1.173.276

612.548

In onze polisadministratie stonden eind augustus 2016 19,3 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,2 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS.

Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.