Overtredingen inlichtingenplicht 2016

 

2016 t/m augustus

2015 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal overtredingen

19.500

 

28.100

 

Opgelegde boetes

14.300

73%

21.000

74%

Opgelegde waarschuwingen

3.400

17%

4.700

17%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

1.700

9%

2.400

9%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

100

1%

0

0%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In de eerste 8 maanden van 2016 was de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 33,5 miljoen, en is een bedrag van € 8,1 miljoen aan boetes opgelegd. Doordat we de opgegeven inkomsten nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, hoeft er minder te worden gecorrigeerd en neemt hierdoor het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen af. Dit bedrag zal de komende jaren nog verder teruglopen.

We hebben vastgesteld dat bij ongeveer 5.000 WW’ers de inkomstenopgave sterk afweek van de inkomstengegevens in de polisadministratie. Hun inkomstenopgave week meer dan € 500 af van de in de polisadministratie bekende gegevens, of zij gaven op geen inkomsten te hebben gehad terwijl de polisadministratie een ander beeld liet zien. In september 2016 houden we een klantonderzoek om erachter te komen waarom klanten hun inkomstenopgave foutief invullen.