Overtredingen inspanningsplicht 2016

 

2016 t/m augustus

2015 t/m augustus

 

Aantal

 

%

Aantal

 

%

Aantal geconstateerde overtredingen

71.500

  

96.100

  

Opgelegde maatregelen

45.400

 

63%

59.400

 

62%

Waarvan maatregelen WW

42.200

  

56.000

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

8.800

  

12.900

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

3.600

  

4.500

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

7.600

  

6.900

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

11.000

  

16.300

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

6.200

  

7.700

 

Overige

 

5.000

  

7.700

 

Waarvan maatregelen overige wetten

3.200

  

3.400

  

Opgelegde waarschuwingen

24.000

 

34%

33.400

 

35%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

2.100

 

3%

3.300

 

3%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie aantoonbaar verzaakt bij het zoeken van werk, kan worden gekort op zijn uitkering.

Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.