Klachtsoorten 2016

Klachtsoort

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Informatie/communicatie

41,2%

41,2%

Bejegening

18,9%

19,3%

Betaling

21,3%

17,1%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

6,8%

8,2%

Begeleiding/behandeling

7,5%

9,1%

Behandelingsduur

2,8%

2,7%

Overige

1,5%

2,4%

   

Totaal

100%

100%

In de eerste 8 maanden van 2016 ontvingen we 7.513 klachten, aanzienlijk meer dan in de eerste 8 maanden van 2015. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

We ontvingen vooral veel klachten van WW‑klanten die te maken hebben met de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz), over de betaling, de inkomstenopgave en de bereikbaarheid. Meer in het algemeen gingen de klachten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop ze door UWV‑medewerkers worden bejegend.