Afhandeling bezwaren 2016

 

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Ontvangen bezwaren*

53.700

55.800

WW

17.500

18.300

Arbeidsongeschiktheidswetten

23.200

23.300

Ziektewet

13.000

14.200

   

Afgehandelde bezwaren*

56.500

58.600

WW

18.100

20.200

Arbeidsongeschiktheidswetten

24.400

24.300

Ziektewet

14.000

14.100

  • *Met ingang van 2016 worden schadeclaims niet meer meegeteld als bezwaarzaken. Schadeclaims zijn primaire besluiten waartegen geen bezwaar openstaat. De verzoekschriftprocedures tegen de schadevaststelling registreren we als beroepszaak. De cijfers over de eerste acht maanden van 2015 zijn hierop gecorrigeerd.

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2016 werden 53.700 bezwaren ingediend. Dit is minder dan in de eerste 8 maanden van 2015 (55.800). De afname betreft zowel medische als wetstechnische zaken. 23% van de afgehandelde bezwaren was gegrond. De werkvoorraad medische bezwaren is in de eerste 8 maanden van 2016 met bijna 1.600 gedaald, maar is nog wel 2.000 hoger dan de normwerkvoorraad. Om de werkvoorraad verder te verkleinen wordt de beschikbare capaciteit aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen optimaal over de kantoren verdeeld.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In de eerste 8 maanden van 2016 was de bezwaarintensiteit 2,4%. Dit is binnen de norm van 3,0%.

We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 79 mediations gestart en afgerond. Dat is een toename van 30% ten opzichte van vorig jaar.