Instroom UWV-medewerkers naar leeftijd 2016

Instroom naar leeftijd

2016 t/m augustus

2015

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

T/m 24 jaar

70

11,8%

148

12,8%

25–34 jaar

232

39,0%

492

42,8%

35–44 jaar

124

20,8%

180

15,7%

45–54 jaar

93

15,6%

180

15,7%

55–65+ jaar

76

12,8%

150

13,0%

     

Totaal

595

100,0%

1.150

100,0%

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie ook meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 302 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (50,8% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind augustus 2016 12,6% van het totale personeelsbestand. We blijven actief werven op jongere medewerkers.