Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers 2016

 

2016

2015

2014

2013

2012

Totaal 2012

 

t/m aug.

    

t/m aug. 2016

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

178

205

225

323

362

1.293

       

Uitstroom boventallige medewerkers

135

255

297

247

174

1.108

Intern nieuwe baan

48

108

71

138

78

443

Extern nieuwe baan

11

12

8

11

12

54

Eigen bedrijf begonnen

2

2

4

6

3

17

Ontslagen

39

43

49

35

20

186

Overige oorzaken

35

90

165

57

61

408

       

Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

448

405

452

510

431

 

Detachering intern

218

187

251

203

216

 

Detachering extern

22

23

29

32

38

 

Geen oplossing

208

195

208

275

177

 

Als gevolg van de taakstellingen van de opeenvolgende kabinetten‑Rutte I en II moet UWV fors bezuinigen en verdwijnen er de komende jaren structureel veel arbeidsplaatsen. We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. In alle districten worden vitaliteitsmarkten gehouden en kunnen de medewerkers gebruikmaken van de diensten van de over het land verspreide loopbaancentra. Deze ondersteunen de boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk.

Deze preventieve aanpak lijkt vruchten af te werpen: de tabel laat zien dat het aantal nieuwe boventallige medewerkers een dalende lijn vertoont. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 178 medewerkers boventallig geworden en stroomden 135 boventallige medewerkers uit.