Ontwikkeling werkvoorraden fraudesignalen 2016

 

Stand van zaken

Afspraak

 

eind augustus 2016

eind 2016

Polissignalen

30.000

11.500

Externe meldingen

4.000

4.000

Interne meldingen

9.000

7.000

Totaal

43.000

22.500

Signalen over mogelijke fraude zijn vooral afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties. Daarnaast ontvangen we signalen van burgers en instanties, en van UWV‑medewerkers. Sinds september 2015 is het aantal polissignalen op basis van bestandsvergelijking tussen uitkering- en loonadministraties afgenomen van circa 65.000 tot circa 30.000 per eind augustus 2016. We hebben hiervoor extra fte’s ingezet en de afhandeling van de polissignalen gecentraliseerd. In juli constateerden we dat een bruto bestand van 21.400 polissignalen niet op de gebruikelijke wijze was opgenomen in de af te handelen werkvoorraad. Het ging om nagekomen gegevensleveringen van uitzendbureaus. In augustus 2016 is dit bestand alsnog toegevoegd aan de werkvoorraad. UWV heeft bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangegeven dat de inspanningen erop gericht zijn om de totale werkvoorraad polissignalen terug te brengen tot circa 11.500 signalen eind 2016 en 6.000 in maart 2017.

Eind augustus 2016 bedroeg de werkvoorraad circa 4.000 externe meldingen van burgers en instanties en circa 9.000 interne meldingen van eigen UWVmedewerkers. In de komende periode werken we aan het verder terugdringen van de totale werkvoorraad. Hoewel de herinrichting van het directoraat Handhaving verstorend zou kunnen werken, is de inspanning erop gericht de totale voorraad signalen in het eerste kwartaal van 2017 te hebben teruggebracht tot 20.000, zoals door de minister van SZW aan de Tweede Kamer is toegezegd.