Verbeteren verzuimbegeleiding bij Nationale Politie 2016

Door de overgang van de afzonderlijke politiekorpsen naar een Nationale Politie zijn knelpunten ontstaan in de administratieve procesgang en bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Om de verzuimbegeleiding bij de Nationale Politie te verbeteren, gaat UWV deze organisatie ondersteunen met gerichte informatie waarin we de processen uitleggen. Dat doen we via voorlichtingsbijeenkomsten en door gezamenlijk casuïstiek te bespreken. Doel is om het aantal administratieve en inhoudelijke loonsancties terug te dringen. Deze samenwerking tussen UWV en de Nationale Politie is onderdeel van het programma Uitstekende dienstverlening, waarmee UWV de klanttevredenheid over zijn dienstverlening wil verhogen.