Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In 2019 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.858 miljoen. Dat is 7,1% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 was de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Deze was ultimo 2018 geheel gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in 2019 zijn met € 1.733,7 miljoen 8,7% hoger dan in 2018 (€ 1.601,8 miljoen). Over 2019 is in de reguliere kosten een budgetoverschrijding van € 37,8 miljoen gerealiseerd (2,2%).

Het totale begrotingsresultaat van 2019 is € 42,0 miljoen. Na onttrekking van reserves resteert een resultaat van nihil.