Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie en Suwinet‑bevragingen

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

In onze polisadministratie stonden eind 2020 21,0 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,7 miljoen mensen. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Tabel Soorten inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

Soort inkomstenverhouding

2020

2019

Loon

9.320.171

9.631.013

Uitkering

2.912.215

2.351.209

Pensioen (incl. AOW)

8.741.092

8.584.452

   

Totaal

20.973.478

20.566.674

Aantal Suwinet‑leveringen

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.

Tabel Leveringen via Suwinet

Soort levering

2020

2019

Arbeidsverleden (burgers)

6.273.535

5.126.480

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

41.399.749

36.224.177

   

Totaal

47.673.284

41.350.657