Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vrouwen naar de top en instroom medewerkers naar leeftijd

Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In 2020 hebben we 1.300 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (50,8% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind 2020 20,7% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.

Tabel Instroom nieuwe medewerkers naar leeftijd

 

2020

2019

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

0-24 jaar

217

8,5%

195

9,0%

25-34 jaar

1.083

42,3%

946

43,6%

35-44 jaar

537

21,0%

407

18,8%

45-54 jaar

450

17,6%

398

18,4%

55 jaar‑pensioengerechtigde leeftijd

275

10,7%

221

10,2%

     

Totaal

2.562

100,0%

2.167

100,0%

Vrouwen naar de top

Eind 2020 was 60,8% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2019: 59,3%). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. Aan die doelstelling voldoen we sinds 2015.

Tabel Man‑vrouwverhouding in managementfuncties

 

Eind 2020

Eind 2019

 

Aantal

%

Aantal

%

Eerste en tweede echelon

150

100,0%

126

100,0%

Man

94

62,7%

81

62,7%

Vrouw

56

37,3%

45

37,3%

     

Derde en vierde echelon

809

100,0%

758

100,0%

Man

448

55,4%

430

55,4%

Vrouw

361

44,6%

328

44,6%

     

Totaal echelons t/m 4

959

100,0%

884

100,0%

Man

542

56,5%

511

56,5%

Vrouw

417

43,5%

373

43,5%