Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie en Suwinet‑bevragingen

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

In onze polisadministratie stonden eind april 2021 20,4 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,5 miljoen mensen. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Tabel Soorten inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

Soort inkomstenverhouding

Eerste vier maanden 2021

Eerste vier maanden 2020

Loon

9.283.747

9.167.848

Uitkering

2.396.904

2.387.540

Pensioen (incl. AOW)

8.742.542

8.561.998

   

Totaal

20.423.193

20.117.386

Aantal Suwinet‑leveringen

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.

Tabel Leveringen via Suwinet

Soort levering

Eerste vier maanden 2021

Eerste vier maanden 2020

Arbeidsverleden (burgers)

2.185.993

2.219.320

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

13.108.309

14.352.636

   

Totaal

15.294.302

16.571.956