Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vrouwen naar de top en instroom medewerkers naar leeftijd

Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In de eerste vier maanden van 2021 hebben we 501 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (47,4% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind april 2021 18,1% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.

Tabel Instroom nieuwe medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

Eerste vier maanden 2021

2020

 

Aantal

%

Aantal

%

0-24 jaar

83

7,9%

217

8,5%

25-34 jaar

418

39,5%

1.083

42,3%

35-44 jaar

245

23,2%

537

21,0%

45-54 jaar

201

19,0%

450

17,6%

55 jaar-pensioengerechtigde leeftijd

110

10,4%

275

10,7%

     

Totaal

1.057

100,0%

2.562

100,0%

Vrouwen naar de top

Eind april 2021 was 61,6% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2020: 60,8%). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. Aan die doelstelling voldoen we sinds 2015.

Tabel Man‑vrouwverhouding in managementfuncties

 

Eerste vier maanden 2021

Eind 2020

 

Aantal

%

Aantal

%

Eerste en tweede echelon

142

100,0%

132

100,0%

Man

92

64,8%

86

65,2%

Vrouw

50

35,2%

46

34,8%

     

Derde en vierde echelon

828

100,0%

803

100,0%

Man

441

53,3%

441

54,9%

Vrouw

387

46,7%

362

45,1%

     

Totaal echelons t/m 4

970

100,0%

935

100,0%

Man

533

54,9%

527

56,4%

Vrouw

437

45,1%

408

43,6%