Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Instroom medewerkers naar leeftijd en vrouwen naar de top

Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In de eerste vier maanden van 2022 hebben we 477 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (49,5% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind april 2022 20,2% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.

Tabel Instroom nieuwe medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

Eerste vier maanden 2022

Eerste vier maanden 2021

 

Aantal

%

Aantal

%

0-24 jaar

90

9,3%

83

7,9%

25-34 jaar

387

40,2%

418

39,5%

35-44 jaar

179

18,6%

245

23,2%

45-54 jaar

189

19,6%

201

19,0%

55 jaar-pensioengerechtigde leeftijd

118

12,3%

110

10,4%

     

Totaal

963

100%

1.057

100%

Vrouwen naar de top

Eind april 2022 was 61,6% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2021 ook). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze aangescherpte doelstelling is dat in 2025 30% van het eerste echelon en 45% van het tweede, derde en vierde echelon uit vrouwen bestaat. Eind april 2022 was dit respectievelijk 28,6% en 47,1%.

Tabel Man‑vrouwverhouding in managementfuncties

 

Eind april 2022

Eind 2021

 

Aantal

%

Aantal

%

Eerste echelon

42

100%

38

100%

Man

30

71,4%

29

76,3%

Vrouw

12

28,6%

9

23,7%

     

Tweede, derde en vierde echelon

995

100%

976

100%

Man

526

52,9%

524

53,7%

Vrouw

469

47,1%

452

46,3%

     

Totaal eerste tot en met vierde echelon

1.037

100%

1.014

100%

Man

556

53,6%

553

54,5%

Vrouw

481

46,4%

461

45,5%