Uitstroom naar werk van mensen met een WW-uitkering 2017

Het aantal mensen van wie de WW‑uitkering is beëindigd wegens werkhervatting was, mede dankzij de inspanningen van UWV, in de eerste 4 maanden van 2017 51.800. Dit is lager dan in 2015 en eerdere jaren. Dit heeft te maken met effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Een van deze effecten is dat sinds de invoering van de Wwz het aantal mensen van wie de uitkering is beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave fors is gestegen (eerste 4 maanden van 2017: 16.500). Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een aanzienlijk deel hiervan het werk heeft hervat.