Scholingsvoucher en plaatsingsfee 2017

Sinds 1 mei 2016 was tijdelijk een scholingsvoucher beschikbaar voor een brede doelgroep. WW’ers, zelfstandigen en werknemers die onzeker zijn over de toekomst van hun baan konden zich hiermee laten om- of bijscholen naar een kansberoep. Dat beroep moet voorkomen op een door UWV vastgestelde lijst die te vinden is op uwv.nl. We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 9.000 scholingsvouchers op basis van de tijdelijke regeling toegekend. Deze regeling is inmiddels geëindigd.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus, die 50‑plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50‑plus‑WW’er langer duurt, met een maximum van € 1.500. Voorwaarde is dat de 50‑plusser gaat werken voor minstens 50% van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, met een minimum van 12 uur per week. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50‑plusser 3 maanden heeft gewerkt. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 12.400 aanvragen toegekend. Dit zijn vervolgaanvragen op een eerdere toekenning. De plaatsingsfee was een tijdelijke regeling die beschikbaar was tot 1 oktober 2016.

Daarnaast bieden we WW-gerechtigden de mogelijkheid van een brug‑WW aan. Dit is bedoeld om werkgevers ertoe te bewegen iemand in dienst te nemen en met scholing geschikt te maken voor de nieuwe functie. De brug‑WW compenseert de uren die de werknemer tijdens zijn nieuwe baan met een opleiding bezig is. UWV stelt werkzoekenden tijdens deze scholing volledig vrij van de sollicitatieplicht. In de eerste 4 maanden van 2017 is voor 13 WW‑gerechtigden ontheffing van de sollicitatieplicht verleend in verband met een brug‑WW. Het valt UWV op dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling. Dit heeft mogelijk te maken met andere maatregelen die een vergelijkbaar effect voor werkgevers hebben.