Activeren breder zoekgedrag 2017

Voor mensen die op of na 1 juli 2015 een WW‑uitkering ontvangen, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag (ABZ). In de zevende maand van werkloosheid vindt een face‑to‑facegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken de adviseur werk van UWV en de werkzoekende afspraken over de reikwijdte van het zoekgedrag en over 2 vacatures waarop de WW’er in ieder geval zal solliciteren. Deze extra dienstverlening wordt per jaar bij een groep van 42.000 WW’ers ingezet boven op de reguliere dienstverlening. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 10.200 activeringsgesprekken gevoerd.