Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 2017

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

Na 44 weken ziekte voeren we voor hen een eerstejaars Ziektewet‑beoordeling uit. Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in passende arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet‑uitkering. Het maatmanloon is het loon dat iemand verdiend zou hebben als hij niet ziek zou zijn geworden.

In de eerste 4 maanden van 2017 heeft UWV 13.150 eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen uitgevoerd. We hebben een achterstand van 5.630 nog uit te voeren eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Dit is het gedeelte van de beoordelingenvoorraad waarop we niet meer binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beschikking kunnen afgeven. Deze achterstand is ook ontstaan door de prioriteringsafspraken die in 2016 met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn gemaakt in verband met de schaarse capaciteit aan verzekeringsartsen.