Pilots in het kader van de Ziektewet‑arbo 2017

Voor een fundamentele herinrichting van het bestaande Ziektewet‑arboproces zijn in 2016 2 pilots gestart waarin verschillende werkwijzen worden getoetst. In beide pilots staan demedicalisering, waarbij in het begin bewust geen arts ingezet wordt, maar de klant desgewenst wel een arts kan spreken, en activeren van klanten centraal. Hierbij wordt een nieuwe methode ‘oplossingsgericht verzuimmanagement’ beproefd.

De klanten blijven, in tegenstelling tot de 4 weken in de huidige uitvoering, 13 weken onder begeleiding van de medewerker verzuimbeheersing. We evalueren de pilots in 2017. Op basis daarvan nemen we een besluit welke werkwijze wordt geïmplementeerd binnen UWV. In overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens wordt geborgd dat de nieuwe werkwijze binnen het normenkader voor gezondheidsgegevens valt.