Werkplannen en klantprofielen voor mensen met een WIA-uitkering 2017

Mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken, bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij stellen voor iedere klant een werkplan op. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk een reguliere baan te vinden. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we voor in totaal 3.700 WGA‑klanten werkplannen opgesteld.

Daarnaast maken we via een klantprofiel voor bedrijven inzichtelijk welke mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we onder meer het aantal uren dat de desbetreffende werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Eind april 2017 waren in totaal 30.000 klantprofielen van WGA’ers beschikbaar. Hiermee zitten we ruimschoots op koers om onze ambitie te halen dat we eind 2017 30.700 klantprofielen voor deze doelgroep hebben opgesteld.