Project Intensivering WGA 80-100 2017

UWV heeft zich in de periode 2011–2016 vooral gericht op WGA’ers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege deze prioriteitstelling hebben grote groepen weinig aandacht gehad. Daarom zijn we in september 2015 een project gestart, waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80-100%). Het gaat om mensen die sinds 2011 om arbeidskundige redenen zijn ingestroomd in de WIA. Vanaf 1 januari 2017 nemen 30 regio’s deel aan het project.

Het doel van het project is tweeledig. UWV herstelt het contact met deze mensen om te kijken hoe ze ervoor staan en welke mogelijkheden ze hebben. Dit kan, indien nodig, resulteren in een overleg met de verzekeringsarts voor een herbeoordeling om vast te stellen of de uitkering nog rechtmatig wordt verstrekt. Sinds de start van het project is voor 567 klanten een herbeoordeling aangevraagd. Daarnaast kan UWV met het project onderzoeken hoeveel mensen uit de doelgroep dankzij de intensieve dienstverlening op maat weer in beweging komen en uiteindelijk aan de slag gaan, betaald of onbetaald. De deelnemende regiovestigingen brengen in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert.

In 2017 trekken we voor dit project € 12 miljoen uit, ook voor het activeren van mensen uit de doelgroep die in 2012 zijn ingestroomd.

Inmiddels zijn er circa 18.200 gesprekken gevoerd met 5.150 klanten. 63% van hen heeft een beperkt netwerk of leeft zelfs geïsoleerd. Veel van deze klanten zijn ervan overtuigd dat zij niets meer kunnen – daar gaan de eerste activeringsgesprekken dan ook vaak over. Verder maakt UWV voor klanten verbinding met gemeentelijke voorzieningen die voorheen onbenut bleven. Daarnaast zorgt UWV voor activerende interventies voor mensen die al richting de arbeidsmarkt kunnen bewegen. 670 klanten doen inmiddels vrijwilligerswerk en 150 klanten zijn (gedeeltelijk en/of met een voorziening) aan het werk.