Onderwijsvoorzieningen 2017

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 1.848 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is minder dan in de eerste 4 maanden van 2016. Begin 2016 was er nog sprake van een inhaalslag. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 € 8,1 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 7,7 miljoen voor de klant en € 0,4 miljoen voor uitvoeringskosten conform het voor 2017 geraamde bedrag.

Het bedrag van € 7,7 miljoen voor de klant bestaat uit € 3,6 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 1,3 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 2,8 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven in de eerste 4 maanden van 2017 zijn iets lager dan in dezelfde periode van 2016.