Online dienstverlening aan werkgevers 2017

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van onze online dienstverlening. Op het werkgeversportaal op uwv.nl kunnen werkgevers relevante informatie vinden over de wetten die UWV uitvoert en steeds meer diensten digitaal afnemen. Zo kunnen werkgevers onder andere hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen online doen via de Verzuimmelder en Digipoort. De Verzuimmelder is bedoeld voor kleinere aantallen meldingen, Digipoort voor grotere aantallen meldingen van werkgevers. Omdat we steeds meer diensten digitaal aanbieden, kiezen werkgevers steeds vaker voor het digitale kanaal. Dat zien we terug in het sterk groeiende aantal gebruikers van het werkgeversportaal: het gebruik was in de eerste 4 maanden van 2017 51% hoger dan in dezelfde periode in 2016. Eind april 2017 waren er bijna 128.700 werkgeveraccounts voor het werkgeversportaal en waren bijna 57.800 werkgevers aangesloten op Digipoort. Het werkgeversportaal werd in de eerste 4 maanden van 2017 397.000 keer bezocht.

Op werk.nl kunnen werkgevers vacatures publiceren en zelf cv’s zoeken in de cv‑bank. Ook kunnen ze op de site een eigen beveiligde Mijn Werkomgeving aanmaken. In de eerste 4 maanden van 2017 werd deze omgeving maandelijks gemiddeld 77.000 keer bezocht, via gemiddeld 7.000 werkgeversaccounts. Werkgevers bekeken per maand gemiddeld 1,6 miljoen keer een cv. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op uwv.nl zelf nagaan of een sollicitant of werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister. Ook kunnen ze met een digitale regelhulp snel zien of zij recht hebben op premiekorting als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het project Inrichten Digitale Dienstverlening Werkgevers (IDDW) draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van werkgevers. In het kader van dit project is eind 2016 een verbeterde machtigingsstructuur opgeleverd, waardoor het voor werkgevers mogelijk is per cluster van diensten autorisaties toe te kennen. In 2017 zijn de Ziektewet/Wazo‑specificaties voor werkgevers beschikbaar gekomen.