Internationale dienstverlening aan werkgevers 2017

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. We zorgen ervoor dat mensen en vacatures online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, en ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich vooral op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 4 maanden van 2017 werden 84 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 47 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 37 werkzoekenden uit Nederland in Europa.