Leerwerkloketten 2017

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, kenniscentra en UWV. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en sectorale Servicepunten. Begin 2016 heeft ook de arbeidsmarktregio Ede/Wageningen het businessplan bekrachtigd. In Noord‑Limburg en Midden‑Limburg is inmiddels een intentieverklaring voor een businessplan getekend; in Flevoland is in het eerste kwartaal van 2017 een conceptbusinessplan opgesteld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in 2016 aan UWV de opdracht tot continuering van de Leerwerkloketten gegeven. Vanaf 2017 wordt structureel een budget van € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 1 miljoen beschikbaar voor landelijke projectkosten en € 3,5 miljoen voor de uitvoering in de 35 arbeidsmarktregio’s. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. Op basis van een geaccordeerd businessplan Leerwerkloketten 2017–2021 verstrekt UWV de rijksbijdrage aan de regionale kernpartners Leerwerkloketten. UWV heeft op 29 november 2016 besloten om in elk samenwerkingsverband 1 adviseur van het Werkbedrijf onder te brengen (cofinanciering). Deze adviseur verzorgt daar competentie- en loopbaandienstverlening.

Om de Leerwerkloketten verder te professionaliseren heeft het programmateam een cursus ontwikkeld, de leergang Organisatie van leerwerktrajecten/financial engineering. Hieraan hebben bijna alle Leerwerkloketten deelgenomen. Verder volgen ruim 30 adviseurs een hbo‑maatwerkopleiding Loopbaanadvisering. Deze opleiding is door het programmateam in samenwerking met de NCOI ontwikkeld. De opleiding leidt tot een erkend certificaat en vrijstellingen voor een volledige hbo‑opleiding tot loopbaanprofessional. Ruim 20 deelnemers hebben in juli 2016 het diploma ontvangen. Beide opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van Leerwerkloketten. Deze zijn gedetacheerd door UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (roc’s). In 2017 worden beide opleidingen vervolgd.

Naast de landelijke website zijn er regionale websites Leren en werken voor de regionale Leerwerkloketten ontwikkeld, zodat er eenzelfde look en feel is en content beter gedeeld kan worden. Iedere site heeft een vacatureonderdeel, met vacatures specifiek voor leren en werken. Eind 2016 waren 20 regionale sites daadwerkelijk online. De overige Leerwerkloketten volgen in 2017.