Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt 2017

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 2.257 baanopeningen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 54% van het streefcijfer voor 2017.

In de periode januari tot en met april 2017 zijn via het landelijk Werkgeversservicepunt 8 nieuwe landelijke convenanten, samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen afgesloten met onder andere drogisterij- en parfumerieketen AS Watson, uitzendbedrijf Randstad Techniek, horeca- en retailconceptenbedrijf Vermaat Groep en toezicht- en handhavingsdienstenbedrijf City 360.

Bij landelijke werkgevers is een toenemende behoefte aan dienstverlening merkbaar. Het landelijk Werkgeversservicepunt is in gesprek met diverse werkgevers uit de sectoren detailhandel, schoonmaak en zakelijke dienstverlening om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken.

In maart 2017 heeft UWV in samenwerking met softwarebedrijf Microsoft voor werkzoekenden het Continuous Learning Event georganiseerd. Tijdens dit event volgden ICT’ers inspiratiesessies en workshops. Hierbij lag de inhoudelijke nadruk op vakgebieden waar een groot tekort is aan geschikt personeel. Verder maakten de werkzoekenden tijdens het event kennis met opleiders als Global Knowledge en werkgevers in de ICT‑branche zoals Centric, het ministerie van Defensie en KPN. Het is Microsofts ambitie om minimaal 50 van de eventdeelnemers aan een baan te helpen.

Via onze regionale Werkgeversservicepunten sluiten we regionale convenanten af, waarvan een deel is gekoppeld aan landelijke convenanten. Zo heeft in maart 2017 Vermaat, een bedrijf dat horeca- en retailconcepten ontwikkelt, in een convenant vastgelegd dat het in de periode tot maart 2018 nog eens 50 Wajongers in dienst zal nemen.