Arbeidsmarktinformatie 2017

UWV biedt actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Met de maandelijkse publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50‑plussers en WW’ers. Daarnaast ontsluit UWV via een speciaal portaal op werk.nl informatie over de arbeidsmarkt. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. In de eerste 4 maanden van 2017 trok dit portaal gemiddeld 26.800 bezoekers per maand, dat is een stijging van 62% ten opzichte van de eerste vier maanden van 2016. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een hoger bezoek op de webpagina’s over (regionale) kansberoepen en overstapberoepen.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. In het eerste kwartaal van 2017 verschenen 13 factsheets over de sectoren Administratieve beroepen, Overheid, Onderwijs, Bouw, Horeca, Vervoer en Logistiek, Groothandel, Procesindustrie, Schoonmaak, Land- en Tuinbouw, Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang en ICT. Daarnaast publiceert UWV thematische publicaties om kansen en knelpunten in beeld te brengen. In de eerste 4 maanden van 2017 verschenen de UWV Arbeidsmarktprognose 2017 update, de notitie Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap?, de Duidingsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 en de UWV arbeidsmarktanalyse 2017.