Hulp bij gebruik online dienstverlening 2017

Mensen die niet goed met online dienstverlening kunnen omgaan, helpen we op onze vestigingen op weg. WW’ers die de Werkmap nog niet gebruiken of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, nodigen we uit voor een workshop om van deze dienstverlening gebruik te leren maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ons hiervoor extra budget toegekend. We hebben dit budget en de activiteiten in het nieuwe dienstverleningsmodel WW geïntegreerd. We hebben eind april 2017 nog 7 brochures, die elk een klantproces op hoofdlijnen beschrijft. Deze brochures zijn bedoeld voor niet‑digivaardige klanten. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Klantencontact. In de brochures wordt gebruikgemaakt van illustraties en het taalgebruik is eenvoudig. De brochures hebben het keurmerk van de Stichting Makkelijk Lezen. Particuliere klanten die wel digitaal vaardig zijn en werkgevers en zakelijke klanten vinden alle informatie op uwv.nl.