Ondersteuning aan mensen met schulden 2017

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. UWV werkt op dit moment een ambitie uit over hoe UWV wil omgaan met klanten met schulden en klanten bij wie schuldenproblematiek dreigt. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV wil zich richten op het voorkomen en het niet laten verergeren van al bestaande schulden door adequaat door te verwijzen naar de juiste instantie. Dit kan de gemeente zijn maar ook een andere instantie. Daarnaast onderzoekt UWV of er meer maatwerk geboden kan worden binnen het invorderingsproces. We verwachten dat we in het voorjaar van 2017 een concrete ambitie hebben geformuleerd en een concreet beeld hebben met welke activiteiten we de dienstverlening gericht op schuldenproblematiek stapsgewijs kunnen invoeren.