Aanpak laaggeletterdheid 2017

Laaggeletterden hebben grote kans op een achterstand in de maatschappij, ook op de arbeidsmarkt. Daarom spant UWV zich in om laaggeletterdheid te herkennen en laaggeletterden aan te melden bij organisaties die cursussen lezen en schrijven aanbieden.

Onder de noemer ‘Living Labs’ zijn 7 regio’s in 2016 gestart met activiteiten om mensen met een lage taalvaardigheid en weinig digitale vaardigheden beter te helpen. Medewerkers van UWV kregen cursussen om laaggeletterdheid te leren herkennen en kwamen in contact met taalambassadeurs: ex‑laaggeletterden die hun verhaal vertellen. Bijna een jaar later blijkt er sprake te zijn van een vergrote klantkennis en een persoonlijke samenwerking tussen de organisaties in de regio. Tijdens de slotbijeenkomst hebben alle betrokken partijen de wens uitgesproken om deze samenwerking voort te zetten en landelijk op te schalen.