Cliëntenraden zijn gewaardeerde ogen en oren 2017

De cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn daarom voor ons belangrijke ‘ogen en oren’. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor krijgen zij de benodigde informatie. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we een reactie gegeven op een ongevraagd advies door de Centrale Cliëntenraad over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij UWV. Hierover zijn we met de raad in gesprek gegaan om te bespreken hoe zij dit onderwerp vormgegeven willen zien binnen UWV.

Daarnaast hebben we – in vervolg op een eerder advies – een ongevraagd advies gekregen van de Centrale Cliëntenraad over de belkosten van Klantencontact. We hebben dit advies in behandeling genomen.

We informeren de raden regelmatig over nieuwe wet- en regelgeving of nieuwe werkprocessen. Dat doen we via de website van de cliëntenraden, maar ook in de diverse overleggen die met de cliëntenraden plaatsvinden. Daarnaast betrekken we de cliëntenraden bij de communicatie met onze klanten en de diverse pilots die daarvoor worden gestart. Hiervoor organiseren we veel landelijke bijeenkomsten, met uit iedere raad een vertegenwoordiger. We hebben in de afgelopen 4 maanden een bijeenkomst gehad over de klantreizen WIA en Boete. Bij een klantreis brengen we in kaart welk traject een klant bij UWV doorloopt. Ook bij andere acties om onze dienstverlening te verbeteren betrekken we de cliëntenraden steeds vaker.

Naast de reguliere overleggen bezoekt de raad van bestuur de Districtscliëntenraden om van gedachten te wisselen over zaken die de raden, en dus onze klanten, bezighouden. Tijdens deze bezoeken krijgen we veel informatie die we kunnen gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij de bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening zijn dat UWV hiermee laat zien dat het op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn er 4 cliëntenraden bezocht.

We richten ons dit jaar ook op de verdere doorontwikkeling van de website van de cliëntenraden. Een van de wensen die er lag bij de raadsleden was de mogelijkheid om digitaal te kunnen declareren. Per 1 mei 2017 is dit gerealiseerd.

Begin mei 2017 is het jaarverslag van de cliëntenraden op hun website gepubliceerd. Ook is het jaarverslag in een gedrukte versie uitgeven. De leden van de cliëntenraden kunnen dit uitreiken aan hun gesprekspartners en gebruiken voor promotie van cliëntenparticipatie op bijvoorbeeld bijeenkomsten en bezoeken aan werkpleinen.