Verantwoorden over ICT 2017

We maken de komende jaren een inhaalslag in ons verouderde systeemlandschap. De concrete uitwerking is opgenomen in het meerjarige UWV Informatieplan (UIP), dat jaarlijks wordt geactualiseerd. We bieden het UWV Informatieplan 2018–2022 eind september samen met het Jaarplan 2018 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan.

Samen met het ministerie informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. De uitbreiding van het aantal projecten dat we publiceren op het Rijks ICT‑dashboard, ondersteunt dit. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals UWV. Deze grote projecten komen ook in aanmerking voor een toets van het Bureau ICT‑toetsing (BIT).

De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp op de agenda van de overleggen met het ministerie van SZW. Daarnaast bespreken we de inhoud met elkaar in maandelijkse UIP‑overleggen. Via kennisdelingssessies vergroten we daarnaast de kennis bij het ministerie over ICT‑ontwikkelingen bij UWV.

Op projectniveau zijn er mutaties geweest in bereik, mee- en tegenvallers in kosten en verandering in prioriteit of omstandigheden waardoor projecten later zijn gestart. Daarbij is een vast protocol gehanteerd waarbij de raad van bestuur de afwegingen maakt en besluiten neemt, gezien de prioriteiten in het UWV Informatieplan. De kosten van de uitvoering van het veranderprogramma zijn binnen de begroting gebleven. De geplande kostenramingen voor stabiliteit en continuïteit, modernisering en functionele doorontwikkeling zijn ook gehaald.